Belangrijke elementen voor de toekomst

Het is van groot belang om dit monumentale complex voor de toekomst te behouden. Een succesvolle en toekomstbestendige herontwikkeling vraagt veelal ook ruimte voor aanpassingen en nieuwe toevoegingen. De keuzes die voor behoud en transformatie gemaakt moeten worden, dienen met inachtneming van enkele cruciale kernkwaliteiten te geschieden. Bij de realisatie van een nieuw programma in het complex is de grondgedachte dat nieuwe waarden op een respectvolle wijze worden toegevoegd aan de bestaande waarden.