De Kapel

W.C. Metzelaar kreeg in 1903 opdracht tot bouw van een kerk, die via een gemetselde gang met de gevangenis verbonden werd. In de kerk zaten de gedetineerden in aparte hokjes (stalles), opdat men elkaar niet kon zien. Later werd de kerk gebruikt als werkruimte.