Verkoopprocedure

Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt een verkoop waarbij gegadigden met een voorstel komen voor herontwikkeling dat:

  • past binnen de uitgangspunten van een opgesteld Visiedocument;
  • goed wordt afgestemd met de omgeving en de gemeente;
  • leidt tot een marktconform bod.

De verkoop van het complex is geregeld in het zogenoemde Biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf. Uitgebreide informatie over de verkoopprocedure is opgenomen in het biedboek van het Rijksvastgoedbedrijf. Zie: www.biedboek.nl.