Kleine Luchtplaats

In 2001 is deze buitenruimte met glooiende landschapelementen, gras en klinkers ingericht. De fundering van de voormalige kerk werd ontgraven om extra ruimte te scheppen.