Gevangenis

De gevangenis aan het Wolvenplein 27 in Utrecht werd in 1853-1856 gebouwd naar ontwerp van I. Warnsinck met assistentie van J.G.W. Fijnje. Warnsinck liet zich inspireren door het Engelse cellulaire Systeem. Dat systeem gaat uit van cellulaire opsluiting, wat inhoudt dat de gedetineerden in een eigen cel verblijven en geen enkel contact hebben met medegevangenen.

Een eerste grote verbouwing vond in 1877 plaats naar ontwerp van architect J.F. Metzelaar. Hierbij werd de noordelijke vleugel verlengd en voorzien van nieuwe luchtplaatsen in de punt tegen de ringmuur. Er werden 77 cellen toegevoegd en een souterrain met vijf werkcellen. Zijn zoon, W.C. Metzelaar, ontwierp in 1896 een rijtje van zes dienstwoningen bij de ingang van het terrein. Hij kreeg ook in 1903 opdracht tot bouw van een kerk, die via een gemetselde gang met de gevangenis verbonden werd.

Daarna volgde nog enkele verbouwingen. De laatste grote verbouwing dateert uit 2000. In 2015 is de gevangenis gesloten.